iPhone EE / TMobile / Orange Wielka Brytania Fabryczne Odblokowanie Zobacz większe

iPhone EE / TMobile / Orange Wielka Brytania Fabryczne Odblokowanie

Nowy produkt

Czas realizacji: 1 - 5 dni

Więcej szczegółów

€ 25.00

Od: € 0.00 do: € 215.00

Usługa usunięcia simlocka przez server Apple, jedyny oficjalny i autoryzowany przez Apple serwis usuni?cia simlocka z iPhone sieci EE / TMobile / Orange Wielka Brytania.

 

Oferujemy us?ug? zdj?cia blokady simlock z telefonów iPhone. Jest to sta?e odblokowanie, które polega na przypisaniu numeru IMEI do bazy Apple w wyniku czego iPhone widnieje w bazie Apple jako FABRYCZNIE ODBLOKOWANY. Dzi?ki tej metodzie telefon zostaje odblokowany na sta?e i po aktualizacji oprogramowania simlock nigdy nie wróci. Do odblokowania nie jest wa?na wersja oprogramowania czy wersja Baseband, obs?ugujemy wszystkie wersje firmware.

Usuni?cie simlocka z iPhone nie ma ?adnego wp?ywu na gwarancj?. Sposób w jaki zdejmujemy simlock z iPhone zosta? przewidziany przez producenta.

 

Po otrzymaniu informacji o tym ?e IMEI zosta? odblokowany na serwerach Apple nale?y wykona? nast?puj?ce czynno?ci:

Odblokowanie z u?yciem iTunes:

1. Zainstalowa? kart? SIM innego operatora, która nie prosi o PIN po w??czeniu telefonu.
2. W??czy? urz?dzenie.
3. Uruchomi? aplikacj? iTunes na komputerze z dost?pem do Internetu.
4. Pod??czy? iPhona do komputera.
5. Aplikacja iTunes automatycznie wykryje urz?dzenie i rozpocznie proces odblokowania.
6. Proces odblokowania mo?e potrwa? od kilku sekund do kilku minut w zale?no?ci od pr?dko?ci transmisji ??czy internetowych.
7. Zako?czenie procesu odblokowania b?dzie potwierdzone komunikatem: "Congratulations, your iPhone has been unlocked".
(Dok?adna tre?? komunikatu i wersja j?zykowa mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od wersji aplikacji iTunes)

Odblokowanie z u?yciem WiFi:
1. Zainstalowa? kart? SIM innego operatora, która nie prosi o PIN po w??czeniu telefonu.
2. W??czy? urz?dzenie.
3. Uruchomi? WiFi w telefonie.
4. Proces odblokowania mo?e potrwa? od kilku sekund do kilku minut w zale?no?ci od pr?dko?ci transmisji ??czy internetowych.
5. Telefon jest odblokowany.

Po zapisaniu produktu klienta, pamiętaj o dodaniu go do koszyka.

Tekst

loader

* - pola wymagane

Napisz opinię

iPhone EE / TMobile / Orange Wielka Brytania Fabryczne Odblokowanie

iPhone EE / TMobile / Orange Wielka Brytania Fabryczne Odblokowanie

Czas realizacji: 1 - 5 dni